Marketingové základy

Online dokumenty s marketingovými základy:

https://www.docstoc.com/docs/68242655/Z%C3%A1klady--marketingu-2010

- opravdu ucenelý přehled na více než 200 stranách

- vybírám například tyto pojmy:

 • Marketingové koncepce a strategie
 • Základní pojmy
 • Marketingový mix popsán jako 4P, 4C, 4S, 11P
 • Životní cyklus produktu, produktová politika, SWOT,
 • Cena a cenový mix, cenová strategie
 • Marketingová komunikace a komunikační mix, příprava propagační akce 5M, Reklama, Podpora prodeje, PR, Přímý marketing, mobilní reklama, Virální marketing
 • Distribuce a distribuční mix
 • Marketingové prostředí podniku
 • Konkurence
 • Zákazníci a trhy
 • Segmentace, cílení a tvorba pozic na trhu
 • Marketingový výzkum

 

 

https://galaktis.cz/clanek/zaklady-marketingu/

- kratší přehled, avšak již z roku 2009